Tlf: 7199 5206

Kursus - TU-løsninger

  Kursus gennemføres i samarbejde med Komponent (tidligere COK). 

  Den 25. marts 2021 udgav KL rapporten ” Kommuner som tjenesteudbydere og nye krav fra NSIS” i samarbejde med Vangsaa Consult.

  Af rapporten fremgår en række opgaver som kommunerne selv har ansvaret for at løse og som ikke kan løses i fælles offentligt regi.
  Dette praksisnære forløb afholdes i samarbejde med Vangsaa Consult. Forløbet gennemføres som en kombination mellem teori og gennemgang af tjeklister for egne opgaver, og hvor der arbejdes med de TU-løsninger der er medtaget fra den enkelte kommune.
  Når forløbet er gennemført, har deltagerne indblik og forståelse for hvad en TU-løsning er. Deltagerne kommer hjem og har allerede opstartet kommunens arbejde med de individuelle opgaver der skal gennemføres for egne TU-løsninger. Kommunen kommer godt fra start på de individuelle opgaver vedr. egne TU-løsninger.

  Det praksisnære forløb er inddelt i to moduler:

  • Første modul: Teori

  Formiddagen bruges med udgangspunkt i rapporten på at gennemgå metode og tilgang til de opgaver de enkelte kommuner selv skal løse på området. Herudover vil der være mulighed for helt generelt at spørge ind til tolkninger, sikringsniveauer, TU-definitioner og tjeklister mv. fra rapporten. Blandt andet kommer vi om formiddagen omkring eksempler på hvordan forskellige TU-løsninger skal opfattes og tolkes. Herunder risikovurderinger og hvordan man argumenterer for og udpeger det korrekte sikringsniveau på baggrund af risikovurderingen af en TU-løsning.
  Fokus er på at sikre den nødvendige viden hos deltagerne til, at de kan begynde at arbejde med de opgaver der er hos de enkelte kommuner i forbindelse med egne TU-løsninger.

  • Andet modul: Praksis

  Eftermiddag bruges på at arbejde individuelt med egne TU-løsninger fra kommunen.
  Deltagerne får med udgangspunkt i viden og tjeklister fra om formiddagen mulighed for at starte op på arbejdet med den eller de TU-løsninger som er egne i den kommune man er ansat i.
  Underviser vil være til rådighed hele eftermiddagen og kommer rundt og hjælper ved konkrete spørgsmål i forbindelse med arbejdet ved egne TU-løsninger.

  • Forudsætninger for at deltage og for at få fuldt udbytte af forløbet

  Deltagerne skal medbringe egen PC, som kan koble op på kommunens netværk hvor de kan søge relevante oplysninger til arbejdet om eftermiddagen.
  Deltagerne har oplysninger med om den eller de egne TU-løsninger der er i kommunen. Eftermiddagen bruges på at arbejde med opgaven omkring egne TU-løsninger som eksempelvis risikovurderingen og den skriftlige argumentation for sikringsniveau.

  Har man i kommunen ikke identificeret egne TU-løsninger, kan man alternativt medbringe lister over de TU-løsninger der er i kommunen. Så bruges eftermiddagen på at arbejde med kvalificering af listen og sortering i egne og fælles TU-løsninger. I det omfang der er tid, kan der opstartes på arbejdet med evt. egne TU-løsninger.

  Kurset udbydes som et virksomhedsforløb, evt. hvor i er flere kommuner der går sammen om det. 

  Der kan maksimalt deltage 12 kursister pr. kursus.

  Kontakt os for at høre nærmere.