Tlf: 7199 5206

Har du styr på arbejdsmiljøet?

En APV er en organisations "måleinstrument" til at holde styr på arbejdsmiljøet - både det fysisk, men også det psykiske. En medarbejder performer langt bedre under de rette vilkår, og derfor er det vigtigt at have styr på den del af virksomheden. Et godt arbejdsmiljø giver mere tilbage, end hvad man lige tror, og derfor er det godt givet ud at bruge tid og ressourcer på det.

APV'en er lovpligtig og skal minimum revideres hvert tredje år. Det anbefales dog at gennemgøre en hvert år, da det skaber mere dynamik i arbejdet med den. Derudover, så skal en APV revurderes, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdet, f.eks. nye måder at arbejde på, der kommer nye produkter i huset, eller der flyttes til nye bygninger.

Det er organisationens ansvar at sikre en APV bliver gennemført, men både ledelsen og medarbejderne skal være med i den efterfølgende proces. Dette er særligt vigtigt, fordi det kan være med til at medarbejderne føler de bliver lyttet til, de ser at problemerne bliver løst og er med til at tage ansvar for løsningen.

Vi kan hjælpe jer gennem hele processen, både fra udarbejdelsen af APV-skema, hvis et af vores standard skemaer ikke passer til jeres organisation, og helt til der foreligger en handlingsplan og eventuel opfølgning på denne.

Som udgangspunkt er processen fra vores side:

 • Oprettelse af medarbejdere, der automatisk får tilsendt det valgte APV-skema på deres e-mail.
 • Vi følger op indenfor given tidsfrist af udfyldelse og rykker de pågældende medarbejdere der endnu ikke har svaret.
 • Vi trækker en rapport ud, laver overskuelige og visuelle løsninger, der viser de steder det går godt og de steder hvor der skal igangsættes en handling. Samtidig anonymiseres, laver beskrivelse af hvad vi ser i tallene, skriver de kommentarer der er skrevet i fri-tekst felterne og sammenfatter en rapport der bruges til resten af APV-processen.
 • Ved tilbagevendende APV hos os, vil resultaterne blive sammenlignet fra året før.
 • Rapport fremsendes og gennemgås 

Hvad kan vi mere tilbyde?

 • Individuelt udarbejdet APV-skema, hvor I selv er med til at lave spørgsmålene, så fokus rammer direkte på eksisterende problemer der kræver handling.
 • Forhåndsmøde, f.eks. på et personalemøde, om medarbejderne har eventuelle problemstillinger de gerne vil have med i spørgeskemaet.
 • Deltagelse på APV-møde, med hjælp til at få lavet vurderinger af hvilke indsatser der skal igangsættes.
 • Sparring med ledelse for at få løst komplekse problemstillinger.
 • Hjælp til udarbejdelse af handlingsplaner.
 • Løbende opfølgning på handlingsplaner, i det tidsinterval der aftales.

Hvis der er dybereliggende problemer, kan vi også tilbyde at lave en kulturanalyse, for at se hvad problemet reelt handler om. Måske er problemet slet ikke det vi går og tror, men noget helt andet.

Kontakt os for at høre mere om tilvalg og priser i forhold til jeres specifikke behov.