Tlf: 7199 5206

Til højre kan du se den tidsplan vi udarbejdede i samarbejde med KL i forbindelse med at vi udarbejdede Delrapport 2 til kommunerne. 

Lokal IdP

 Som organisation skal det besluttets om man ønsker at benytte den fælles offentlige IdP i NL3 løsningen, eller om ønsket er at have egen lokal IdP i organisationen. 

24. oktober 2022 skal jeres IdP være i produktion hvor der herefter sker en løbende omlægning af ansatte med medarbejdersignatur til den nye NL3 erhvervsident som skal erstatte jeres nuværende medarbejdersignatur.  Der forventes fra igangsætningsatoen at være en overgangsperiode på ca. 6 måneder hvor både den nuværende medarbejdersignatur og den nye erhvervssignatur vil virke parallelt. 

Rent praktisk har denne beslutning stor betydning for hvad I har af opgaver og deadlines i organisationen. 

Fælles offentlig IdP

Hvis I er en mindre organisation og går efter den fælles offentlige IdP løsning, så kan I formentligt vente med at gøre noget til ultimo 2022. 

Ekstern brugerstyring

Hvis man som organisation anvender en række myndighedsløsninger som virk.dk, FMK, skat osv. Så skal man være opmærksom på om myndigheden hjælper med omlægningen via de fællesoffentlige webservices eller om det er en manuel opgave at nedlægge gamle brugere og oprette dem på ny fra bunden af. 

Det er vores erfaring at hvis man er en gennemsnits kommune, så har man formentligt i omegnen af 50 til 70 myndighedsløsninger som man anvender rundt om i kommunen. Uanset om man er kommune eller anden virksomhed, er det vigtigt at identificere disse anvendelser og få gang i omlægningen af brugerene. 

Nedenfor er vores bud på en forventet tidsplan, som er forventningen pt til alle organisationer som ønsker en Lokal IdP der skal være NSIS compliant. 

 

Lokal IdP

Hvis I ønsker en lokal IdP i organisationen, med de fordele det medbringer, så er det vores anbefaling at i etablere et målbilede som det første. Her skal i arbejde med de tekniske, organisatoriske og fleksible NSIS kontroller. Det er meget vigtigt i forbindelse med etableringen af jeres målbillede, at i særligt fokusere på de organisatoriske behov. I anden omgang skal i skele til de tekniske ønsker og muligheder. 

Målbilledet skal tilpasses således i har så lidt NSIS complaince arbejde som muligt i jeres organisation i forhold til de forretningsmæssige ønsker og behov i har. 

Når målbilledet er etableret kan i enten selv bygge eller finde en leverandør som matcher de ønsker og behov i har ud fra jeres etablerede målbillede. 

Vi bidrager meget gerne med en uvildig vurdering af dels muligheder og faldgruber ved etableringen af jeres målbillede. Tilsvarende hjælper vi også meget gerne med rådgivning og vejedning i forbindelse med et evt. udbud hvor i skal finde den rigtige leverandør.