Tlf: 7199 5206

NSIS – National Standard for Identiteters Sikringsniveau

Vangsaa Consult hjælper allerede flere kommuner og banker med at blive klar til de nye NSIS krav. Vores arbejde og rådgivning fokusere på de fire overordnede arbejdsområder som påvirkes af Digitaliseringsstyrelsens nye NemLog-in3 broker (MitID) og NSIS standarden. 

  1. RA-enheden (Borgerservice)
  2. Lokal IdP og indrullering af ansatte
  3. Fælles offentlige løsninger, hvor man som organisation logger på eks. virk.dk, tinglysning mv. 
  4. Tjenesteudbyder løsninger også kaldet TU-løsninger

I samarbejde med KL arbejder vi på to rapporter som samlet set favner alle fire arbejdsområder.  Del rapport 1 blev udsendt til kommunerne den 26. marts 2021 med fokus på Tjenesteudbyder løsningerne. Del rapport 2 er under udarbejdelse og vil omhandle de 3 øvrige arbejdsområder. 

Vi hjælper meget gerne med yderligere rådgivning og facilitering i en kommune. Vi kan dels være tilknyttet som rådgiver der kontaktes ad hoc eller som en mere fast medspiller hvor vi også hjælper med udførende arbejde. 

Det er vigtigt som kommune at huske de andre brokere der er i markedet, eksempelvis context handler hos KOMBIT og UNILOGIN. Her skal tilsvarende ske koordinering med disse parter som med Digitaliseringsstyrelsen i forhold til NemLog-in3 (NL3). 

Revisionserklæring om overholdelse af NSIS

Både som RA-enhed og hvis man som organisation beslutter sig for at have en lokal IdP. Så skal der til begge "system" områder udarbejdes årlige revisionserklæringer. 

Vi kan som uafhængig part tilbyde at hjælpe med beskrivelse og implementering af de nødvendige forretningsgange og processer. Det vil sige selve modningen af de NSIS kontroller der skal være etableret i kommunen. Efterfølgende kan vores samarbejdspartner REVI-IT hjælpe med selve revisionserklæringen. Med vores samarbejde sikres fuld uafhængighed, i mellem rådgivning og revisors erklæringsarbejde. 

 

Kontakt os for en snak om hvordan vi kan hjælpe din organisation.

Captcha image