Tlf: 7199 5206

Persondatapolitik

1.  INDLEDNING OG FORMÅL  

Denne persondatapolitik gælder for besøgende på vores hjemmeside. Politikken har herved til formål at informere dig som besøgende på vores hjemmeside om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke personoplysninger som vi har indsamlet.  Til info handler vi kun B2B og vi indsamler derfor ikke oplysninger om privatpersoner. Det vi indsamler er oplysninger om registrerede og deres arbejdsmæssige relation til en virksomhed som er kunde eller kan være en potentiel kunde hvor den registrede er ansat. Formålet er at indsamle viden om brancher og virksomheder som interessere sig for vores produkter. Indsamlingen understøtter at vi dels kan forbedre vores kommunikation på hjemmesiden, men at vi også får muligehed for at markedsføre os overfor de besøgende virksomheder. 

2. DATAANSVARLIG 

Vangsaa A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler via hjemmesiden. Du finder den dataansvarliges kontaktoplysninger nedenfor.  

CVR-nr.: 32056377

Telefon:  7199 5206

Email: info@vangsaaconsult.dk

 

3. OMFANGET OG FORMÅLET FOR INDSAMLINGEN AF PERSONDATA 

Vi indsamler kun oplysninger om besøgende på hjemmesiden med henblik på forbedring og markedsføring af vores hjemmeside og B2B produkter. Indsamlingen i nedenstående 2 situationer på hjemmesiden. 

 • Besøger vores hjemmeside, IP adresse samt en række annonymiserede data om bruger og B2B tilknytning. 

 • Kontakte os via kontaktformular, navn, tlf, mail og besked. 

 

4. Behandlingsgrundlag  

Vangsaa A/S har en legitim interesse i at indsamle viden om besøgende på vores hjemmeside, for løbende at forbedre og videreudvikle vores kommunikation og produkter. 

 

5. Videregivelse af personoplysninger  

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke persondata til tredjelande. 

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger relateret til en ansættelse hos en kundevirksomhed til Vangsaa A/S.  

 

6. OPBEVARING OG SIKRING AF PERSONDATA 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

7. Sletteprocedure  

Data slettes eller annonymiseres som udgangspunkt løbende år plus 1 år fra vores hjemmeside og de underlæggende databaser. 

 

8. DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DIN PERSONDATA 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder forbundet med dine afgivne personoplysninger, herunder hvorledes dine personoplysninger behandles af Vangsaa A/S. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Vangsaa A/S. 

 

Du har følgende rettigheder hos Vangsaa A/S: 

 1. Du har ret til at blive oplyst om hvilke personoplysninger der er indsamlet  

 1. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger samt hvorledes disse oplysninger behandles 

 1. Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger 

 1. Du har ret til sletning af dine personoplysninger  

 1. Du har ret til at tilbagekalde samtykke  

 1. Du har ret til begrænsning af hvorledes dine oplysninger behandles 

 1. Du har ret til dataportabilitet 

 1. Du har ret til indsigelse  

 1. Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering 

 

9. Klage til Datatilsynet  

Er du af den opfattelse, at VANGSAA A/S behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler, bør du i første omgang rette henvendelse til Vangsaa A/S. 

Du har dog altid muligheden for at indsende en klage til den nationale tilsynsmyndighed, hvilket i Danmark er Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om en sådanne klage på www.datatilsynet.dk

 

10. KONTAKT  

For spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller for enhver anmodning til at benytte dine rettigheder i forbindelse med din persondata hos Vangsaa A/S, kan du sende en e-mail som oplyst i afsnit 1. 

 

11. REVISION AF VANGSAA A/S’ PERSONDATAPOLITIK 

Denne persondatapolitik kan blive opdateret i overensstemmelse med Vangsaa A/S’ krav og omstændigheder eller hvis dette er krævet ved lov. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser opdateringer af denne persondatapolitik.