Tlf: 7199 5206

Audit og it-revision

 

I forbindelse med kontraktudarbejdelse, skal organisationen sikre at leverandørerne udarbejder rapporter i henhold til ISAE3000 og ISAE3402, så organisationen kan føre kontrol med leverandørerne. Vi kan hjælpe både med støtte til gennemgang og kontrol, men bidrager også gerne med etablering af audit-rammen som skal beskrives i aftalegrundlaget, eller egentlig støtte til organisationen ved et eventuelt myndighedsbesøg.

Når man skal etablere en audit-ramme, er det vigtigt, at man etablerer en klar forbindelse til de sikkerhedsmæssige og lovbestemte krav, man som privat eller offentlig organisation skal efterleve.

Hos Vangsaa A/S har vi erfaring fra både Finanstilsynet og Rigsrevisionen og derfor kan vi komme med klare beskrivelser og forventninger til de krav, der skal stilles og føres tilsyn med – dels internt i en organisation, men særligt i forhold til leverandører.