Tlf: 7199 5206

Audit og it-revision

 

I forbindelse med kontraktudarbejdelse, skal organisationen sikre at leverandørerne udarbejder rapporter i henhold til ISAE3000 og ISAE3402, så organisationen kan føre kontrol med leverandørerne. Vi kan hjælpe både med støtte til gennemgang og kontrol, men bidrager også gerne med etablering af audit-rammen som skal beskrives i aftalegrundlaget, eller egentlig støtte til organisationen ved et eventuelt myndighedsbesøg.

Når man skal etablere en audit-ramme, er det vigtigt, at man etablerer en klar forbindelse til de sikkerhedsmæssige og lovbestemte krav, man som privat eller offentlig organisation skal efterleve.

Hos Vangsaa Consult har vi erfaring fra både Finanstilsynet og Rigsrevisionen og derfor kan vi komme med klare beskrivelser og forventninger til de krav, der skal stilles og føres tilsyn med – dels internt i en organisation, men særligt i forhold til leverandører.