Tlf: 7199 5206
Er du bevidst om din virksomheds kultur og begrænsninger?

Oplever du at virksomheden står i stampe når det kommer til forandringer eller at der opstår brok fra medarbejderne, hvis der skal laves forandringer?

En del adfærdsmønstre skal ses i lyset af kulturen og vil typisk være ubevidste for alle. Derfor kan det være godt at få dem belyst og ændret dem der er uhensigtsmæssige. I en kulturanalyse vil man opdage motivationen, værdisæt, normer, arbejdsmoral, samt om der er personalemæssige problemer eller udfordringer med opbygningen af organisationen.

Oplever du problemer med konflikter medarbejdere imellem eller mellem medarbejdere og ledelse?

Her kan vi gå ind og se på hvilke magtrelationer der er til stede i virksomheden. Magt vil og skal altid være til stede, men det skal udøves korrekt! Derfor kan det være relevant at se på subkulturer og hvordan magten trænger igennem virksomhedens kultur. Dette kan føre til konflikter selvom det ikke umiddelbart anses som en del af problemet i første omgang.

Et andet interessant aspekt som også ligger i kulturen, er den psykologiske kontrakt. Størstedelen af alle virksomheder har en personalepolitik liggende, hvori diverse forventninger er nedskrevet, det samme i en ansættelseskontrakt. Problemet opstår når en medarbejder/ledelse forventer ting af hinanden, men at disse ting ikke siges højt. Det ligger implicit i egen forståelse at modparten må have samme tanke som en selv. Derfor er det vigtigt at få sagt disse ting højt, få forventningsafstemt. En kulturanalyse vil bidrage til at disse ting kommer frem, så virksomhedens og medarbejderens værdier kan forenes og sammen arbejde mod det fælles mål.

Kulturanalyse hjælper med at skabe forandring

Kultur er forankret – dog i konstant forandring - i en virksomhed og kan derfor ikke undersøges på afstand. Derfor vil en konsulent komme ud og observere hvad I gør til dagligt, snakke med medarbejdere i organisationen/afdelingen, analysere organisationsstruktur samt skrevne politikker.

En kulturanalyse giver adgang til de mekanismer, der får hverdagen til at fungere i en organisation. Den vil vise hvilke værdier medarbejdere og ledelse arbejder efter - og om det er de samme. Hvorfor lave en kulturanalyse? Fordi en glad og tilfreds medarbejder er mere effektiv og det vil resultere sig i en højere bundlinje på sigt.

I forbindelse med opgaven vil du møde vores konsulent Karina Aeberli

Vil du have en snak om mulighederne for din organisation? Kontakt os her